Comunicat referitor la încetarea mandatului de primar al comunei Ciclova Română.

Având în vedere prevederile art. 160 alin. (1) lit. d), alin.(7), alin.(8), alin.(9) și art.163 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;Văzând referatul nr.593/30.03.2020 al secretarului general al comunei Ciclova Română, înregistrat la Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin cu nr.5842/31.03.2020, copia Sentinţei Penale nr.54/01.10.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în […]

Continue Reading

Comunicat referitor la situaţia pieţelor din Caransebeş şi Bocşa

Instituţia Prefectului Caraş-Severin a trimis câte o adresă către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Caransebeş şi către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bocşa, prin care arată că măsura de închidere a pieţelor din cele două oraşe nu are bază legală, după cum urmează:În temeiul art. 4, alin. (2) şi (4) din Decretul nr. […]

Continue Reading