Comunicatul sedinţei CJSU de ieri, 22.10.2020

Social

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului
Caraș-Severin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin s-a întrunit în şedinţa extraordinară azi, 22.10.2020.
Ținând cont de adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin nr.9268/22.10.2020, prin care s-a înaintat incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului Caraş-Severin.
Hotărârea nr. 38/22.10.2020
Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor /județului Caraș-Severin, la data de 22.10.2020, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.
Art.2. (1). Se aprobă Anexa nr.2 cuprinzând Măsurile dispuse începând cu
data de 23.10.2020, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform ratei de incidenţă constatată la data de 22.10.2020, pentru următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Goruia şi Marga,unde incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 / 1.000 de locuitori.

(2). Măsurile dispuse se aplică pentru o perioadă de 14 zile (23.10. –
05.11.2020), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.
Art.3. Pentru celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care nu sunt menţionate la art.2 alin.(1) din prezenta Hotărâre, rămân valabile, după caz, măsurile stabilite prin HCJSU nr.34/16.10.2020 (pentru perioada 17.10. – 30.10.2020) şi HCJSU nr.36/20.10.2020 (pentru perioada 21.10. – 03.11.2020).
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 23.10.2020, este valabilă pentru cele 3 unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin, menţionate la art.1 alin.(2) respectiv: Goruia şi Marga şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.

Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic
Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.
(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta
hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.
Hotărârea nr.39/22.10.2020
Art.1 (1). Se aprobă trecerea la Scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor
școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru unităţile de învăţământ din Municipiul Caransebeş şi din UAT comuna Slatina Timiş.
(2). Se aprobă trecerea la Scenariul 2 – GALBEN, datorită ratei de
incidență/localitate, pentru unităţi de învăţământ Goruia şi Marga
(3). Se aprobă trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezența tuturor elevilor
”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ, astfel:
 Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă și structurile
arondate, Școala Gimnazială ”Alexandru Moisi” Moldova Nouă și
Școala Gimnazială ”Sofia Arcan” Moldova Nouă, începând din data de
26.10.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate, pentru orașul
Moldova Nouă, rămâne sub 1,5;
 Școala Gimnazială Sacu și structurile arondate, începând din data de
26.10.2020, în cazul în care rata de incidență/localitate rămâne sub 1,5.
(4). Se aprobă reluarea cursurilor școlare suspendate temporar, pentru
grupa mică de la Grădinița cu Program Normal Slatina Timiș, începând cu data de 21.10.2020, în urma expirării perioadei de suspendare a cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față”.
Art.2 (1). În urma analizării propunerilor consiliilor de administraţie ale
unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin menționate la art.1, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin se aprobă Scenariile de funcţionare ale unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.
La şedinţă au fost prezenţi managerii şi reprezentanţii spitalelor din judeţ, iar la finalul şedinţei s-a discutat cu fiecare în parte despre problemele existente la nivelul acestor unităţi spitaliceşti, cât şi despre modul de colaborare cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Semenic, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin şi Casa de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin.

Precizăm ca în cadrul ședinței CJSU de astăzi, 22.10.2020, s-a aprobat trecerea la Scenariul 3– ROȘU și suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”fațăîn față” doar pentru unităţile de învăţământ din Municipiul Caransebeş şi din UAT Slatina Timiş care au solicitat și avizat acest scenariu.

HOTĂRÂREA privind constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19, pe ultimele 14 zile, la data de 22.10.2020 şi dispunerea măsurilor pentru punerea în aplicare a HGR nr.856/2020 la nivelul județului Caraș-Severin

Având în vedere prevederile OUG nr.21/2004, privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,Ţinând cont de prevederile :

 • Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
 • HGR nr.856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
 • Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 49 din 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
  Văzând prevederile art. 10 din HGR nr. 1491 din 9 septembrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi
  completările ulterioare,
  Ținând cont de adresa Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin nr.9268/22.10.2020, prin care s-a înaintat incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / judeţului Caraş-Severin,

În urma analizării situației epidemiologice înregistrată la nivelul județului Caraș-Severin, Comitetul Judeţean pentru Situaţii Caraş-Severin întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22.10.2020,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Anexa nr.1 referitoare la Încadrarea în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor de COVID-19 pe ultimele 14 zile, la nivelul localităţilor / județului Caraș-Severin, la data de 22.10.2020, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.
Art.2. (1). Se aprobă Anexa nr.2 cuprinzând Măsurile dispuse începând cu data de 23.10.2020, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform ratei de incidenţă constatată la data de 22.10.2020, pentru următoarele unităţi administrativ-teritoriale: Goruia şi Marga, unde incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 /
1.000 de locuitori.

(2). Măsurile dispuse se aplică pentru o perioadă de 14 zile (23.10. –
05.11.2020), urmând a fi reevaluate la finalul acestei perioade, pe baza analizei prezentate de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin.
Art.3. Pentru celelalte unităţi administrativ-teritoriale din judeţ care nu sunt menţionate la art.2 alin.(1) din prezenta Hotărâre, rămân valabile, după caz, măsurile stabilite prin HCJSU nr.34/16.10.2020 (pentru perioada 17.10. – 30.10.2020) şi HCJSU nr.36/20.10.2020 (pentru perioada 21.10. – 03.11.2020).
Art.4. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 23.10.2020, este valabilă pentru cele 3 unităţi administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Caraş-Severin,menţionate la art.1 alin.(2) respectiv: Goruia şi Marga şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic”
al Judeţului Caraş-Severin.
Art.5. (1). Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin.

(2). Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător.

Măsurile dispuse începând cu data de 23.10.2020, în vederea diminuării impactului riscului epidemiologic la nivelul judeţului Caraş-Severin, conform ratei de incidenţă constatată la data de 22.10.2020.

Măsurile dispuse pentru unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Caraş-Severin în care incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19, în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3 / 1.000 locuitori, unităţile administrativ-teritoriale menţionate la art.2 alin.(1), respectiv: Goruia şi Marga:

 1. Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile,
  zonele de aşteptare (staţii de autobuz, peroane şi altele asemenea), falezele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale şi în proximitatea instituţiilor de învăţământ până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii.
 2. Administratorii/Proprietarii spaţiilor publice deschise afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile respective.
 3. Purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru candidaţii şi echipele de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale a
  alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020.
 4. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise,cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit punctelor 2 – 18 de la art.1 din Anexa nr.3 la HGR nr.856/2020.
 5. Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
 6. Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
 7. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul
  comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2)
  din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate.
 9. Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi.
 10. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună.
 11. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,săli/corturi de evenimente.
 12. Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele,
  săli/corturi de evenimente.
 13. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi de
  maximum 25 de persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică.
 14. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maxim 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;
  b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
  c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
  d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
  e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
 1. Pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/întrunirilor în cadrul campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de a asigura, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul Autorităţii Electorale Permanente, respectarea următoarelor măsuri:
  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/întruniri;
  b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
  c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;
  d) afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;
  e) limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul evenimentelor/ întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei acestora la maximum două ore;
  f) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer liber;
  g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă;
  h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, în cazul acţiunilor din uşă în uşă;
  i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii;
  j) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2.
 2. În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
 3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare,comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
  restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.
 4. Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 23,00.
 5. În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la punctele 17 şi 18, este restricţionată, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
  nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.
 6. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu
  asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară.
 7. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.
 8. În interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi
  discotecilor.
 9. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri;
 10. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului.
 11. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic
  şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori.
 12. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în
  sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei,energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea.
 13. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness de a respecta normele de prevenire
  stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii.
 14. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii.
 1. Activitatea în creşe, grădiniţe şi afterschool-uri este permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al
  ministrului sănătăţii.
 2. În cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în
  condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii.
 3. La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile consecutive,în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de
  14 zile. Pentru elevii/studenţii care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură, de către unitatea de învăţământ responsabilă, cazarea în condiţii de carantină, precum şi măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.
 4. În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, prin Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, pentru toate instituţiile şi operatorii economici publici sau privaţi, se instituie obligaţia analizării modului de desfăşurarea a activităţii şi organizării
  programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu.
 5. În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului public, instituţiile şi operatorii economici
  publici şi privaţi organizează programul de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în cel puţin două grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.