Comunicat referitor la încetarea mandatului de primar al comunei Ciclova Română.

Social

Având în vedere prevederile art. 160 alin. (1) lit. d), alin.(7), alin.(8), alin.(9) și art.163 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
Văzând referatul nr.593/30.03.2020 al secretarului general al comunei Ciclova Română, înregistrat la Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin cu nr.5842/31.03.2020, copia Sentinţei Penale nr.54/01.10.2019 pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în Dosarul nr.1032/115/2018, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr.316/A/24.03.2020 a Curţii de Apel Timişoara, extrasul Deciziei Penale nr.316/A din 24.03.2020 din Dosarul nr.1032/115/2018, prin care Curtea de Apel Timişoara a admis apelurile declarate împotriva Sentinţei Penale nr.54/01.10.2019, pronunţată de Tribunalul Caraş-Severin în Dosarul nr.1032/115/2018, desfiinţează în parte sentinţa apelată şi rejudecând cauza condamnă inculpatul Percea Gheorghe la 5 ani închisoare, menţinând în rest dispoziţiile instanţei de fond privind aplicarea pedepselor accesorii şi complementare, cu privire la măsurile asiguratorii, desfiinţarea înscrisurilor, cheltuielile judiciare şi a deducerii arestului preventiv şi a arestului la domiciliu;

Văzând referatul nr.3/5842/01.04.2020 al Serviciului Verificarea Legalității Actelor, a Aplicării Actelor Normative și Contenciosul Administrativ din cadrul Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin;
În temeiul prevederilor art. 275 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
Prefectul Judeţului Caraş-Severin dispune:
Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de primar al comunei Ciclova Română, judeţul Caraş-Severin, al domnului Percea Gheorghe. Pe durata vacanţei funcţiei de primar atribuţiile acestuia vor fi exercitate de drept de viceprimarul comunei. Prezentul ordin poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.