Comunicat referitor la situaţia pieţelor din Caransebeş şi Bocşa

Social

Instituţia Prefectului Caraş-Severin a trimis câte o adresă către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Caransebeş şi către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Bocşa, prin care arată că măsura de închidere a pieţelor din cele două oraşe nu are bază legală, după cum urmează:
În temeiul art. 4, alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 – 5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit. n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare, a fost emisă Ordonanța militară nr.2/2020, care la art.2, a dispus măsura suspendării temporare a activităţilor de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici, cu excepţia vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice şi a serviciilor de curăţătorie. Prin centru comercial se înţelege „structura de vânzare cu suprafaţa medie sau mare în care se desfăşoară activităţi de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit alin.(3) al articolului susmenționat, ”Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22,00, ora României.„
Art.10 alin.(1) lit.a) din Ordonanța militară nr.2/2020 abilitează Poliţia Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, să asigure aplicarea și respectarea prevederilor ordonanței cu privire la măsurile prevăzute la art.1 și 2.
Potrivit alin.(2) al articolului de mai sus, ”Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă prevăzute la art. 1 – 7 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.”
Totodată, potrivit art. 7 din Ordonanța militară nr.3/24.04.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 24 martie 2020, ”(1) Instituţiile publice şi operatorii economici au obligaţia de a marca zona destinată accesului cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de minimum 1,5 metri.
(2) Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, comercianţi şi cumpărători.

Comercianţii şi producătorii agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să adopte măsuri
de protecţie împotriva răspândirii COVID-19, respectiv să poarte mănuşi şi măşti.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Prin urmare, activitatea pieţelor agroalimentare se poate desfășura cu respectarea art. 7 alin.(2) din Ordonanța militară nr.3/24.04.2020.
Totodată, arătăm că, art.14 alin.(1) lit. c) din Ordonanța militară nr.3/2020, abilitează şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, să asigure aplicarea și respectarea prevederilor ordonanței pentru măsura prevăzută la art. 7.

Potrivit alin.(2) al articolului de mai sus,”Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 – 5, art. 7 – 9 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.”

Prefectul judeţului consideră, în baza legii, că atâta timp cât administratorii pieţelor vor respecta regulile de funcţionare, impuse prin instituirea stării de urgenţă şi prin ordonanţele militare ulterioare, activităţile comerciale din pieţe trebuie să continue. Sunt oameni care depind de aceste activităţi şi cărora nu li se poate suprima venitul în contextul în care legea nu prevede aşa ceva şi marile lanţuri de supermarket-uri rămân deschise. Legea trebuie aplicată în egală măsură pentru toţi operatorii economici, fără discriminare. În consecinţă, Instituţia Prefectului Caraş-Severin cere atât CLSU Caransebeş, cât şi CLSU Bocşa o analiză urgentă şi o revocare a deciziilor de suspendare a activităţilor economice din pieţe.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.