Comunicat de presă – şedinţa CLCB

Social

Ca urmare a notificărilor din partea DSVSA Timiş, referitoare la confirmarea unui focar de pestă porcină africană(PPA) în localitatea Jdioara, la suspiciunea de PPA în localităţile Criciova şi Recaş, precum
şi la aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere conform Directivei Consiliului 2002/60/CE, astăzi, 27 august 2020, a avut loc şedinţa extraordinară Centrului Local de Combatere a Bolilor la Animale Caraș-
Severin cu următoarea ordine de zi:

  • situația evoluţiei PPA la nivelul judeţului Timiş
  • prezentarea și adoptarea planului de măsuri pentru prevenirea aparitiei PPA în județul Caraș-Severin, elaborat de către DSVSA Caraș-Severin, ca urmare a evoluției PPA la granita cu judeţul Timiş – localitatea Jdioara, în zona de supraveghere din localitățile Sălbăgelu Nou, Sacu,Tincova, Căvăran şi a suspiciunii din localităţile Criciova şi Recaş
  • prezentarea și adoptarea planului de măsuri pentru prevenirea apariţiei PPA în județul Caraș-Severin, elaborat de către DSVSA Caraș-Severin ca urmare a diagnosticării de cazuri pozittive la
    granița cu județul Timis – fond cinegetic nr.32 Tapia, în zona afectată(zona tampon) intrând și fondurile de vânătoare 1 Tincova Maciova – administrat de Direcția Silvica(Ocolul Silvic Păltiniș) Caraș-Severin şi 11 Sacu – administrat de AJVPS Caraș-Severin; Planul de masuri adoptat în cazul suspiciunilor rămane valabil şi în cazul confirmării focarelor de PPA .
  • proiect de decizie pentru aprobarea planului de măsuri pentru prevenirea apariţiei PPA în județul Caraș-Severin, elaborat de către DSVSA Caraș-Severin, ca urmare a evoluției PPA la graniţa cu
    judeţul Timis – localitatea Jdioara, în zona de supraveghere din localitățile Sălbăgelu Nou, Sacu,Tincova, Căvăran şi a suspiciunii din localităţile Criciova şi Recaş, în zona de supraveghere intrând localitătile Sacu, Tincova, Sălbăgelu Nou.

În cadrul şedinţei, s-au aprobat planurile de măsuri propuse de DSVSA Caraş-Severin si s-a stabilit că decizia va fi comunicată prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Centrului Local de Combatere a
Bolilor Caraş-Severin, organizat la nivelul DSVSA Caraş-Severin, Unităţilor Locale de Sprijin, agenţilor economici interesaţi, operatorilor economici din judeţul Caraş-Severin, deţinătorilor de animale de producţie sau cei care operează în activitatea lor cu animale, deţinătorilor de exploataţii comerciale, abatoare, centre de colectare, baze de achiziţii, precum şi consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor și comunelor care au în
subordine grădini zoologice, membrilor Centrului Local de Combatere al Bolilor Caraş-Severin,A.N.S.V.S.A, şi prin grija Instituţiei Prefectului, va fi transmisă Serviciul Dezvoltare Economică şi Monitorizarea Serviciilor Publice Deconcentrate, Ministerului Afacerilor Interne, Comitetelor Locale
pentru Situaţii de Urgenţă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.