Municipiul Caransebeș

Divertisment

Municipiul Caransebeș este situat în sud-vestul României, în județul Caraș-Severin, fiind a doua localitate ca mărime din județ. Se află la 280 m altitudine, în Depresiunea Caransebeșului, în zona de contact a muntelui cu dealul și câmpia, aproximativ în zona de confluență a Bistrei (la nord) și a Sebeșului (la sud) cu Timișul.

Depresiunea Caransebeșului a fost locuită din timpuri străvechi, fiind descoperite aici obiecte datând din Paleoliticul superior (cca. 35.000-10.000 î.Hr.), așezări neolitice (mileniile VI-V î.Hr.) și din Epoca bronzului (cca. 1600-1200 î.Hr.), obiecte din Epoca fierului (Hallstatt). 

În perioada Daciei romane, la șase kilometri de actuala vatră, se afla castrul roman Tibiscum (Jupa), construit în anul 106 și unde au fost cantonate mai multe legiuni romane. În timpul împăratului roman Septimius Severus, Tibiscum a fost ridicat la rang de municipiu. Ca urmare a oficializării creștinismului în Imperiul Roman, în anul 313, la Tibiscum s-a dezvoltat un important centru ecleziastic.

Primele descoperiri arheologice care atestă existența unor așezări pe raza actualului municipiu datează din secolele VIII-IX. Localitatea a fost menționată documentar, pentru prima dată, la 29 aprilie 1290, ulterior fiind numită târg. În secolul al XIV-lea, apare sub numele de Sebeș. De fapt, se pare că inițial au fost două așezări distincte, Caran și Sebeș, care s-au unit, rezultând localitatea Caransebeș. O altă ipoteză, însă, ne spune că numele orașului era Sebeș, dar, dat fiind că existau mai multe localități cu aceeași denumire în țară, aceasta a fost modificată în Caransebeș. O a treia ipoteză ar fi că denumirea provine din cuvintele ”kara” (care înseamnă negru în limbile popoarelor migratoare din Asia) și ”sebes” (care înseamnă iute, repede în maghiară). Numele orașului în forma actuală, ”Caransebeș”, apare în documente începând cu anul 1370.

Caransebeșul este amintit ca sediu al provinciei Sebeș în anul 1352, iar din 1360, ca sediu al Banatului de Severin și centru administrativ, politic și militar al celor opt districte autonome românești din Banat. La 17 ianuarie 1497, regele Vladisav al II-lea recunoaște privilegiile orașului. La 5 februarie 1532, Ioan Zapolya, voievod al Transilvaniei (1510-1526) și rege al Ungariei (1526-1540), acordă locuitorilor scutirea de orice tribut. Din 1541, orașul a trecut sub stăpânirea principilor ardeleni. Sub domnia regelui Ioan II Sigismund Zapolya (1559-1571), Caransebeșul devine oraș regal, beneficiind de aceleași drepturi ca Buda și Timișoara. 

În secolele XVII-XVIII, Caransebeșul, datorită războaielor austriaco-turce, a trecut pe rând sub ocupația unuia sau altuia dintre beligeranți. În 1658, însă, trece sub dominație otomană, până în 1688. Din 1718, prin pacea de la Passarowitz, Banatul trece sub dominația habsburgică. În 1738, în Caransebeș staționează trupele imperiale implicate în război, iar în 1741, s-a ținut, la Caransebeș, Conferința de pace pentru stabilirea liniei de frontieră dintre cele două imperii.

După armistițiul de la Belgrad, semnat în octombrie 1918, întreg Banatul a fost ocupat de către armata sârbă, dar în ianuarie 1919, sârbii s-au retras din zonă, locul lor fiind luat de armata franceză. Banatul a intrat sub administrația română din 28 iulie 1919, iar în urma hotărârii Conferinței de pace de la Paris din august 1919 s-a făcut delimitarea teritorială dintre Serbia și Regatul României. Orașul s-a dezvoltat semnificativ între cele două războaie mondiale, iar din 1950, timp de doi ani, a fost reședința regiunii Severin și între 1950-1968 — reședința raionului cu același nume. A fost declarat municipiu la 18 ianuarie 1995.

Printre principalele puncte de atracție din zonă se află Muzeul Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță, unde a funcționat cazarma de grăniceri (1799); clădirea Primăriei municipiului (1903); ruinele cetății feudale (sec. XIII-XIV) și ale unei biserici din sec. XIII, ruinele castrului și ale orașului roman Tibiscum, biserica Sfântul Gheorghe (1444), biserica Sfântul Ioan Botezătorul (1780-1781), biserica franciscană (1725), sinagoga (1893), monumentul și casa generalului Ioan Dragalina.

Municipiul Caransebeș număra, la recensământul populației și al locuințelor din 2011, 24.689 de locuitori.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.