Comunicat de presă – şedinţa CJSU 13.10.2020

Social

În urma analizării situaţiei epidemiologice existente, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 13.10.2020, a hotărât următoarele:

Hotărârea nr. 32/13.10.2020
Art.1. (1) Începând cu data de 14.10.2020, pe toată perioada stării de alertă, pe teritoriul județului Caraş-Severin, se instituie obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi gurii, cu orice materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte accesorii vestimentare), în vederea reducerii riscului epidemiologic de transmitere a virusului SARS-CoV-2 în spațiile publice deschise. Obligativitatea se instituie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

(2) Se exceptează de la aceste măsuri persoanele care desfășoară activități fizice intense sau alte activităţi, reglementate de prevederi legale în vigoare.
Art.2. Se instituie în sarcina administratorilor/proprietarilor de spații publice deschise,afișarea la loc vizibil a informațiilor privind obligativitatea acoperirii feţei la nivelul nasului şi gurii,cu orice materiale de protecţie de unică folosinţă sau reutilizabile (măşti de protecţie, eşarfe sau alte
accesorii vestimentare) în aceste spații.
Art.3. (1) Se instituie în sarcina autorităților și instituțiilor competente aplicarea măsurilor necesare pentru intensificarea acțiunilor de control în toate spațiile publice deschise.
(2) Respectarea aplicării măsurilor adoptate se va urmări de către structurile Ministerului Afacerilor Interne împreună cu alte instituţii cu atribuţii de control (Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Caraş-Severin, Direcţia de Sănătate Publică Caraş-Severin, etc), conform
competențelor legale.

(3) Nerespectarea măsurilor mai sus menţionate se sancţionează cu amendă contravenţională, potrivit legii.
Art.4. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Caraș-Severin va modifica prezenta Hotărâre în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul judeţului Caraş-Severin.
Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 14.10.2020 şi se va publica pe site-urile Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş-Severin şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin.
Art.6. (1) Prezenta Hotărâre se transmite prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Caraş-Severin.
(2) Prin grija Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență prezenta hotărâre se va afişa la loc vizibil şi va fi diseminată în mod corespunzător

Hotărârea nr. 33/13.10.2020
Art.1. (1) Se aprobă trecerea la Scenariul 3 – ROȘU și suspendarea cursurilor școlare organizate în modalitatea ”față în față” pentru următoarele unităţi de învăţământ:
 toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Reșița, pentru o perioadă de 14 zile (14.10-27.10.2020), datorită ratei incidenței cumulate la data de 13.10.2020;
 Școala Gimnazială Târnova pentru o perioadă de 14 zile (14.10-27.10.2020), datorită ratei incidenței cumulate la data de 13.10.2020 și a unui caz confirmat pozitiv-profesor;
 Școala Gimnazială Lupac și Grădinița P.N. Lupac pentru o perioadă de 14 zile (14.10-27.10.2020), datorită ratei incidenței cumulate la data de 13.10.2020
 Colegiul Național ,,C.D Loga” Caransebeș, o clasa I și o clasa a XI-a, pentru o perioadă de 14 zile (14.10-27.10.2020), datorită izolării unei învățătoare (contact direct) și respectiv infectării cu virusul SARS-CoV-2 a unui elev;
(2). Se aprobă trecerea la Scenariul 2 – GALBEN, datorită ratei de incidență/localitate pentru:
 toate unitățile de învățământ de pe raza municipiului Caransebeș;
 Școala Gimnazială Tirol și structurile arondate;
 Școala Gimnazială Copăcele și structurile arondate;
 Școala Gimnazială Zorlențu Mare și structurile arondate;
 Școala Gimnazială Slatina Timiș și structurile arondate.
(3). Se aprobă trecerea la Scenariul 1 – VERDE, cu prezenţa tuturor elevilor ”față în față”, datorită ratei de incidență/localitate, începând cu data de 14.10.2020 pentru:
 Liceul Tehnologic ,,I.C Buracu” Prigor și structurile arondate;
 Școala Gimnazială Gârnic și structurile arondate, dacă rata incidenței va scădea și va fi sub pragul de 1,5/1000 locuitori;
 Școala Profesională Agricolă Cornereva și structurile arondate;
 Grădinița cu Program Prelungit Bocșa și structurile arondate;
 Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă CHRISTINA Bocșa;
 Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Oravița și structurile arondate.
Art.2. (1). În urma analizării propunerilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din judeţul Caraş-Severin avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin şi Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Caraş-Severin se aprobă Scenariile de funcţionare ale
unităților de învățământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin înaintate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin.
(2). Scenariile de funcţionare ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Caraş-Severin sunt cuprinse în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art.3. (1). Prezenta hotărâre se transmite, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prin e-mail, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin şi altor instituţii în drept.

(2). Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin va comunica prezenta Hotărâre,fiecărei unităţi de învăţământ preuniversitar.

Prefectul judeţului, Cristian Gâfu, a apreciat drept dramatica evoluţia pandemiei în Caraş-Severin şi a dat ca exemplu negativ inclusiv instituţiile statului în care s-au dezvoltat focare de infecţie. Prefectul va dispune controale amănunţite în cadrul tuturor instituţiilor statului şi a pus în
vedere şefilor acestora că acolo unde nu se respectă regulile de prevenţie, se vor aplica sancţiuni care vor merge până la destituirea din funcţie a celor găsiţi vinovaţi.
Totodată, prefectul a solicitat tuturor instituţiilor statului ca până vineri să prezinte schemele de lucru care cuprind aplicarea tuturor regulilor de prevenire a răspândirii coronavirusului.
De asemenea, în contextul închiderii şcolilor în Reşiţa, Cristian Gâfu a atenţionat că elevii trebuie educaţi şi supravegheaţi astfel încât să nu se adune în grupuri, afirmând clar că şcolile au fost închise tocmai pentru a evita aceste adunări.
Responsabilitatea gestionării acestei situaţii revine exclusiv părinţilor şi elevilor, de la care se aşteaptă măcar acum, în ceasul al 12-lea, o atitudine responsabilă.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.